Informace pro zájemce

Informace zájemcům o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení jsou předávány prostřednictvím osobních rozhovorů vedoucí zařízení, která je pověřena jednáním se zájemci o službu.

Jednání probíhají na základě vzájemné dohody v individuálně určených termínech.

Mezi další formy předávání informací patří forma písemná (dopisy, informační brožury), faxová, elektronická (e-mail: zdrazilova@djbohumin.cz, kyjovska@djbohumin.cz, polachova@djbohumin.cz nebo sekretariat@djbohumin.cz), webové stránky www.domovjistoty.cz.

Osobami pověřenými k jednání se zájemcem o službu je k tomu pověřený sociální pracovník a vedoucí zařízení, případně informace ráda poskytne i ředitelka zařízení.

V případě, kdy se zájemce o poskytnutí služby dostaví v době, kdy není přítomen žádný  z uvedených pracovníků, obdrží od pracovníků chráněného bydlení základní informace  o poskytované službě s kontakty na pověřeného pracovníka, informační brožury a žádost o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení.

Osobní rozhovor také zahrnuje:

  • prohlídku společných prostor, prohlídku katalogu, ve kterém jsou uloženy fotografie jednotlivých pokojů a dalších prostor, případně prohlídku pokoje (v případě, že je k dispozici volný pokoj);
  • předání informací o veřejném závazku zařízení a informační brožury „Soubor informací o poskytování sociální služby v chráněném bydlení“.

V případě, že naše nabídka je v souladu s očekáváním a představami zájemce, a tento spadá do cílové skupiny uživatelů chráněného bydlení, je možné podat písemnou žádost  o poskytnutí služby sociální péče.

Žádosti se podávají poštou nebo osobněna na podatelně poskytovatele nebo v elektronické podobě mohou být doručeny na e-mailovou adresu: kyjovska@djbohumin.cz, polachova@djbohumin.cz příp.zdrazilova@djbohumin.cz, nebo sekretariat@djbohumin.cz.

V případě, kdy nelze zájemci poskytnout sociální službu, o kterou žádá, poskytujeme bezplatné sociální poradenství, během něhož společně hledáme jinou vhodnou alternativu.