Úkony péče

Úkony péče jsou poskytovány dle individuálně určených potřeb uživatelů, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem.

Během poskytování služby je průběžně s uživatelem (v rámci individuálního plánování služby) vyhodnocován a přehodnocován rozsah a způsob potřebné podpory a pomoci u jednotlivých úkonů péče:

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání   osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.