Ostatní služby

V Chráněném bydlení mohou být poskytnuty, na základě uzavřené dohody mezi poskytovatelem služby a uživatelem, další činnosti – fakultativní, které dle svých potřeb navrhne uživatel.